TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Travel Taipei APP

Điểm neo

Bây giờ chơi gì? APP du lịch Đài Bắc!

Chỉ cần tải về APP “APP du lịch Đài Bắc”, là có thể xem các thông tin dịch vụ du lịch như cảnh đẹp, món ngon, mua sắm, chỗ ở, giao thông v.v… ở Đài Bắc! Còn có các thông tin thời sự, hoạt động và triển lãm biểu diễn tức thì nhất, muốn biết bây giờ thích hợp chơi gì ở Đài Bắc không? Chỉ cần mở APP ra là có thể biết được, " APP du lịch Đài Bắc " là đối tác tốt nhất để bạn du lịch tại Đài Bắc.

APP du lịch:Apple iOSAndroid
Travel Taipei APP Travel Taipei APP Travel Taipei APP Travel Taipei APP Travel Taipei APP Travel Taipei APP

“APP du lịch Đài Bắc” dễ dàng như vậy:

  • Thông tin thời sự, hoạt động, triển lãm biểu diễn tức thì nhất.
  • Thông tin cảnh đẹp, món ngon, mua sẵm, chỗ ở đa dạng nhất.
  • Dịch vụ thích hợp: Định vị GPS giúp quý vị nhanh chóng tìm thấy thông tin các điểm ăn uống và vui chơi.
  • Sưu tầm của tôi: Thêm các cảnh đẹp, cửa hàng vào “quản lý sưu tầm của tôi”, thông tin yêu thích nhất cũng có thể vận dụng trong hành trình của tôi.
  • Hành trình của tôi: Có thể thông qua sưu tầm của tôi, tiện lợi tiến hành dịch vụ hành trình du lịch tự đặt.
  • Tìm kiếm truy cập: Chức năng truy cập bên trong, giúp quý vị tìm kiếm các thông tin du lịch vô cùng tiện lợi.
Top