TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ Hội Nước Đài Bắc 2019

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2019-06-19

Ngày cập nhật:2019-06-19

613

Lễ Hội Nước Đài Bắc 2019
Thời gian hoạt động
2019-06-22~2019-08-31
Địa điểm hoạt động
No. 1, Siyuan St., Khu Trung Chính, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Thời gian: 2019-06-22~2019-08-31
Địa điểm: Khu Nước Máy Đài Bắc (No. 1, Siyuan St., Zhongzheng Dist., Taipei City)

Lễ hội nước Đài Bắc 2019 sẽ tổ chức hoạt động khai mặc vào Chủ nhật ngày 30/06, hoạt động trong ngày miễn phí vào cổng.

Trong khu sẽ mở cửa vườn nghịch nước và thiết lập thêm các cơ sở hạ tầng vui chơi nghịch nước tạm thời, cũng sẽ thiết lập các gian hàng theo chủ đề, giúp cho mọi người coi trọng hơn đối với các vấn đề về nghịch nước lành mạnh, môi trường sinh thái thông qua các thiết bị chơi nước và hoạt động đa dạng.
 

Ảnh liên quan

:::

Địa điểm hoạt động

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top