TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Mùa Điện Ảnh Đài Bắc 2020

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2020-06-12

Ngày cập nhật:2020-06-12

253

Mùa Điện Ảnh Đài Bắc 2020
Thời gian hoạt động
2020-06-25~2020-07-11
Địa điểm hoạt động
Trung Sơn Đường, rạp chiến bóng Hoa Sơn – Quang Điểm, rạp chiếu phim Uy Tú – Tín Nghĩa., Khu Trung Chính, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Thời gian:2020-06-25~2020-07-11
Địa điểm: Trung Sơn Đường, rạp chiến bóng Hoa Sơn – Quang Điểm, rạp chiếu phim Uy Tú – Tín Nghĩa.


Mùa Điện ảnh Đài Bắc thông qua Triển lãm Điện ảnh, hoạt động, Phòng làm việc và hợp tác với các diễn đàn khác, đã xây dựng quan hệ mật thiết hơn với các tác giả sáng tác điện ảnh độc lập châu Á và ngành nghề điện ảnh, trở thành diễn đàn liên kết các tác giả sáng tác điện ảnh, ngành nghề điện ảnh với người xem, giữ sức sáng tạo và tính linh hoạt trong thay đổi, duy trì tính khả năng của Triển lãm Điện ảnh khí chất trẻ trung.
 

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top