TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ hội Sống vui Bắc Đầu 2021

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-04-20

Ngày cập nhật:2021-04-20

83

Lễ hội Sống vui Bắc Đầu 2021
Thời gian hoạt động
2021-03-06~2021-09-26
Địa điểm hoạt động
No. 5-7, Zhongshan Rd, Khu Bắc Đầu, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, để biết thêm các thông tin mới nhất về các sự kiện, xin vui lòng xem thông báo trên trang web chính thức.

Thời gian:2021-03-06~2021-09-26
Địa điểm: Beitou Public Assembly Hall (No. 5-7, Zhongshan Rd., Beitou Dist., Taipei City)

Một loạt các hoạt động tưởng tượng cuộc sống tươi đẹp “Lễ hội Sống vui Bắc Đầu 2021” bao gồm đi và đọc nhật ký của các nghệ nhân, Phòng sáng tạo đời sống nghệ thuật, hoạt động hữu nghị, hoạt động vượt ải Bảo tàng không tường vây, Triển lãm “Con phố với những câu chuyện Bắc Đầu của tôi”, hoan nghênh du khách đến Bắc Đầu trải nghiệm sâu vào các loại hình đời sống nghệ nhân.
 

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top