TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ Hội Nghệ Thuật Nhi Đồng Đài Bắc Lần Thứ 20

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2019-07-25

Ngày cập nhật:2019-07-25

977

Thời gian: 2019-06-29~2019-08-04
Địa điểm: Các địa điểm trưng bày và biểu diễn cũng như không gian trưng bày và biểu diễn ngoài trời tại thành phố Đài Bắc

Lễ hội Nghệ thuật Nhi đồng Đài Bắc 2019, với chủ đề “Bạn thật là khác lạ!” (Different in Between), tạo dựng các loại hình tiết mục kịch sân khấu, vũ đạo, đa phương tiện truyền thông, sân khấu kiểu tham dự, đem đến tổng cộng 176 buổi trưng bày và biểu diễn, trong đó quy hoạch 80 buổi tiết mục miễn phí ngoài trời và tại khu xã với quy mô lớn, đưa các diễn xuất chất lượng vào đời sống thường nhật của người dân.
 

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Top