TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ hội hoa đăng Đài Bắc, thế giới mới bảy màu bát bảo 2021

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-01-21

Ngày cập nhật:2021-02-09

1199

Với tiền đề ưu tiên cho phòng chống dịch bệnh, lễ hội hoa đăng Đài Bắc năm 2021 sẽ bị hoãn tổ chức. Để biết thêm những thông tin mới nhất về sự kiện, vui lòng xem thông báo trên trang web chính thức.

Địa điểm: Từ phố Quý Dương phía Bắc đến đại lộ Mạnh Giáp phía Nam, từ đường Tây Viên phía Tây đến đường Khang Định phía Đông.

Năm 2021 lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa đăng Đài Bắc tại Vạn Hoa, kết hợp sự đổi mới tiên tiến, yếu tố đặc sắc Lễ hội hoa đăng quốc tế hóa của Đài Bắc, và nét đặc sắc địa phương Vạn Hoa: Thêm vào hình chiếu sáng 3D, diễn xuất sân khấu hàng ngày, tạo dựng Lễ hội hoa đăng độc đáo hòa quyện hiện đại và truyền thống, khiến người dân đến tham quan cảm nhận tầng tầng lớp lớp văn hóa phong phú của Đài Bắc.

Ảnh liên quan

Top