TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Trà Chương Thụ Tỏa Hương – Biển Hoa Ba Tư Tái Hiện

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2020-05-13

Ngày cập nhật:2020-05-13

1316

Trà Chương Thụ Tỏa Hương – Biển Hoa Ba Tư Tái Hiện
Biển hoa cúc Ba Tư đã lâu không gặp, sẽ tái hiện trên đường đi bộ cây long não vào đầu tháng 05, xe bò, kho thóc bên đường đi bộ, tăng thêm trải nghiệm giải trí vùng nông thôn, nối với đường đi bộ Chương Hồ trở thành một tuyến đường vòng tròn bằng phẳng, đáng để tham quan một chuyến.

Đúng vào thời điểm phòng dịch, yêu cầu mọi người đừng quên giữ khoảng cách xã hội an toàn khi du lịch ngoài trời, và làm tốt các biện pháp phòng hộ các nhân.
Trà Chương Thụ Tỏa Hương – Biển Hoa Ba Tư Tái Hiện

Ảnh liên quan

Top