TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ hội ẩm thực Đạo Trình 2023, sẽ đưa bạn khám phá Đại Đạo Trình

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2023-06-16

Ngày cập nhật:2023-06-16

267

Lễ hội ẩm thực Đạo Trình 2023 do “Wehouse Đại Đạo Trình” tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 10/6~30/6 tại phố Địch Hóa, Đại Đạo Trình. Trong thời gian này sẽ có nhiều hoạt động đa dạng như hội thảo, biểu diễn âm nhạc, chợ văn hóa sáng tạo, v.v. giúp mọi người tìm hiểu thêm về lịch sử ngành sản xuất lúa gạo của Đại Đạo Trình. Để biết thêm về nội dung các hoạt động, vui lòng tham khảo trang web và FB chính thức.Lễ hội ẩm thực Đạo Trình 2023, sẽ đưa bạn khám phá Đại Đạo Trình

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Top