TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

มหกรรมดนตรี SURROUNDED WITH MUSIC 2018

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2018-09-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2018-09-20

1013

มหกรรมดนตรี SURROUNDED WITH MUSIC 2018
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
No.101, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd. , เขตหนานกั่ง, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 2018-09-01~2018-11-30
สถานที่: ห้องจัดแสดง ศูนย์ดนตรีไทเป (No.101, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei City)

เมืองที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรี ดนตรีที่เต็มไปด้วยชีวิต

จากการสนับสนุนเวทีแสดงผลงานให้แก่เหล่านักแต่งเพลง ทำให้นักดนตรีรุ่นใหม่มีโอกาสได้พบปะกับประชาชนหรือกลุ่มตลาดอย่างใกล้ชิด และยังถือโอกาสนี้ในการค้นหาตัวนักแต่งเพลงที่มีความสามารถ และยังเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยการฟังให้แก่พี่น้องประชาชน นอกจากนี้ จากการจับคู่กันของพื้นที่การแสดงที่แตกต่างกันกับประเภทดนตรีที่แสดง ด้วยรูปแบบการแสดงที่พัฒนาเนื้อหาการแสดงในรูปแบบใหม่ ขยายตลาดการแสดงดนตรี ทำการทดลองและกำหนดแนวทางดนตรีป๊อบของไต้หวันในอนาคต

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top