TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ตลาดนัดป่าไม้ 2019

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-06-19

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-10-06

1081

ตลาดนัดป่าไม้ 2019
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
No. 1, Sec. 1, Bade Rd., เขตจงเจิ้ง, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา:2019-06-21~2019-06-23
สถานที่: สวนวัฒนธรรมสร้างสรรค์หัวซัน(No. 1, Sec. 1, Bade Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City)

“ตลาดนัดป่าไม้” ในปีนี้ จะสานต่อแนวคิดของตลาดนัดป่าไม้ โดยได้เชิญชวนรวบรวมผู้ผลิตสินค้าจากไม้และไม้ไผ่ภายในประเทศ รวมถึงความต้องการทางธุรกิจและการประยุกต์ในชีวิตประจำวันในครอบครัว จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่าไม้

นับเป็นครั้งแรกที่ผสมผสานเข้ากับดนตรีป่าไม้ธรรมชาติ จัดแสดงผลงานศิลปะในป่าและชั้นเรียนประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์ด้วยสัมผัสทั้งห้า ที่มีความหลากหลายและมีบรรยากาศที่สนุกครื้นเครง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top