TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

การแข่งขันพายเรือมังกรนานาชาติไทเป 2021

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-05-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-10-06

1018

การแข่งขันพายเรือมังกรนานาชาติไทเป 2021
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
Dajia Riverside Park, เขตจงซาน, นครไทเป ไต้หวัน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 จึงเห็นควรต้องเลื่อนกิจกรรมออกไป
ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การประกาศข่าวสารล่าสุดให้ยึดประกาศจากเว็บไซต์ทางการเป็นหลัก


เวลา:2021-10-09~2021-10-11
สถานที่: Dajia Riverside Park

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์เมืองแห่งกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางน้ำและสืบสานกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านแบบดั้งเดิมในเมืองไทเป จึงจัดการแข่งขันพายเรือมังกรนานาชาติไทเปขึ้นที่สวนสาธารณะริมน้ำต้าเจียริมแม่น้ำจีหลง พร้อมวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีตวนอู่แบบดั้งเดิม ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสบรรยากาศเทศกาลตวนอู่ด้วยกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top