TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลโคมไฟ ณ กรุงไทเปประจำปี 2567

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2024-01-11

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2024-04-11

777

เทศกาลโคมไฟ ณ กรุงไทเปประจำปี 2567
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
ซีเหมินติง, เขตว่านหัว, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา:2024-02-02~2024-03-03
สถานที่:ซีเหมินติง ส่วนที่ 1 ถนนจงหัว ประตูทิศเหนือ

เทศกาลโคมไฟ ณ กรุงไทเปประจำปี 2567 ในปีนี้ เป็นงานรวบรวมผสมผสานศิลปะประติมากรรมกระดาษเพื่อสร้างโคมไฟหลัก "เมืองแห่งแสงมังกร)" ในปีมังกร โดยมีการเชิญชวนโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังมาร่วมแต่งทำนองเพลงใหม่สำหรับโคมไฟหลัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอิ่มเอิบกับภาพลักษณ์ทางจักขุสัมผัสและโสตสัมผัส นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนักศิลปะทั้งในและต่างประเทศสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมงานแสดงครั้งนี้ โดยการใช้เทคนิคศิลปะการแกะสลักประติมากรรมกระดาษและการประดิษฐ์ตัวอักษรแบบดั้งเดิม ผสมผสานแนวคิดสร้างสรรค์แบใหม่เพื่อนำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมของแถบตะวันตกผ่านโคมไฟ ส่องแสงสว่างไสวทั่วเมืองนครไทเป

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top