TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

2021 Mở Cửa Đài Bắc - Open House Taipei

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-11-10

Ngày cập nhật:2021-11-10

675

2021 Mở Cửa Đài Bắc - Open House Taipei
Thời gian hoạt động
Thứ bảy đến chủ nhật
“Open House Taipei - Mở Cửa Đài Bắc” năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 27~28/11. Chủ đề của sự kiện lần này là “Tái hiện Đài Bắc - Re Taipei”, dùng 5 dấu câu để phân loại, thể hiện cho khán giả thấy một Đài Bắc vào ngày thường và vào dịp đặc biệt, do từng ngành nghề khác nhau tạo lập nên.

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top