TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เปิด Open House Taipei ในไทเปประจำปี 2564

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-11-10

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-11-10

833

เปิด Open House Taipei ในไทเปประจำปี 2564
เวลาที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์
ในปี 2021 "Open House Taipei" จะเริ่มพิธีเปิดงานตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 28 พฤศจิกายน ธีมของงานครั้งนี้ " Re Taipei ไทเปอีกครั้ง" โดยจะใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ 5 ประเภทใหญ่สำหรับการจำแนกแบ่งแยกหมวดหมู่ เพื่อแสดงให้ทุกคนได้มองเห็นถึงในวันปกติและวันที่ไม่ปกติของไทเปจากมุมมองของธุรกิจแต่ละประเภทที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ไทเป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top