TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Đối Phó Tình Hình Dịch Bệnh Viêm Phổi Vũ Hán (COVID-19) Lây Nhiệm Đặc Biệt Nghiêm Trọng Trong Nước Trong Thời Gian Gần Đây, Ngừng Tổ Chức Hoạt Động Kỷ Niệm “Lễ Tế Tại Đài Bắc 2020”

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2020-04-15

Ngày cập nhật:2020-05-11

1101

“Hoạt động Kỷ niệm Lễ tế tại Đài Bắc 2020” đáng lẽ được tổ chức liên tiếp hàng năm, nhưng để đối phó tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, hoạt động kỷ niệm “Lễ tế tại Đài Bắc 2020” vốn dự định sẽ tổ chức vào ngày 24/05 năm nay, qua đánh giá thận trọng, để tránh cơ hội lây nhiễm cộng đồng do đông người, và phối hợp với Biện pháp phòng dịch của Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương, quyết định ngừng tổ chức, nếu gây bất tiện cho quý vị, kính mong được lượng thứ.
Đối Phó Tình Hình Dịch Bệnh Viêm Phổi Vũ Hán (COVID-19) Lây Nhiệm Đặc Biệt Nghiêm Trọng Trong Nước Trong Thời Gian Gần Đây, Ngừng Tổ Chức Hoạt Động Kỷ Niệm “Lễ Tế Tại Đài Bắc 2020”

Ảnh liên quan

Top