TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ hội hoa đăng Đài Bắc 2024 - Thắp sáng “Hành Lang Ánh Sáng”!

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2024-02-15

Ngày cập nhật:2024-04-10

194

Thời gian: giai đoạn thứ nhất từ ngày 2/2~16/2
Địa điểm: Ximen, đoạn 1 đường Trung Hoa, Bắc Môn
Lễ hội đèn Đài Bắc 2024 - “Hành lang ánh sáng” đã
Lễ hội hoa đăng Đài Bắc 2024 lần đầu tiên được thực hiện theo từng giai đoạn, trong giai đoạn đầu tiên từ ngày 02/02 ~ 16/02, xung quanh ga tàu điện ngầm Ximen và hai bên dãy đường Trung Hoa, đèn lồng năm con Rồng kết hợp với văn hóa truyền thống Ximenting sẽ được ra mắt công khai, và hoạt động “Gặp Rồng Tại Ximen” sẽ diễn ra từ ngày 02/02 ~ 29/02 cải trang các trang phục có hình rồng hoặc bắt chước các động tác của rồng, chụp ảnh với bất kỳ nhóm đèn lồng nào của Lễ hội hoa đăng Đài Bắc, tải lên FB chính thức của hoạt động và để lại nhận xét “# Gặp Rồng Tại Ximen” hoặc “#Lễ hội hoa đăng Đài Bắc”, là có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng.

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Top