TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลโคมไฟไทเปประจำปี 2567 "ระเบียงแห่งแสง" ที่ส่องแสงสว่างก่อนใคร

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2024-02-15

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2024-04-10

117

สถานที่: ซีเหมินติง, ถนนจงหัว ช่วง 1, ประตูทิศเหนือ
เทศกาลโคมไฟแห่งนครไทเปประจำปี 2567 เป็นการจุดไฟ "ร
เทศกาลโคมไฟไทเปประจำปี 2567 เป็นรายแรกที่ริเริ่มการจัดแสดงโคมไฟแบบแบ่งช่วงเวลา ซึ่งงานช่วงแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 2-16 กุมภาพันธ์ โดยจัดขึ้นที่บริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซีเหมินและทั้งสองฝั่งของถนนจงหัว ด้วยการประดับโคมไฟตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของย่านซีเหมินติงผสมผสานกับการประดับกลุ่มโคมไฟรูปมังกรในปีมังกร และเปิดตัวกิจกรรม "พบกับมังกรที่ซีเหมิน" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-29 กุมภาพันธ์ โดยแต่งกายที่มีองค์ประกอบของรูปมังกรหรือทำท่าเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมังกร พร้อมถ่ายรูปกับโคมไฟใดก็ได้ที่จัดแสดงในงานเทศกาลโคมไฟไทเป จากนั้นอัปโหลดรูปภาพพร้อมฝากข้อความ "#พบกับมังกรที่ซีเหมิน" และ "#เทศกาลโคมไฟไทเป" ลงในเพจ FB ทางการของกิจกรรม เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าร่วมจับรางวัลได้แล้ว
 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top