TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

"รถไฟฟ้าขบวนแรก" – จุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของรถไฟฟ้าไทเป

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2022-09-15

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2022-09-28

645

รถไฟฟ้า MRT ไทเปและ Louisa Coffee ร่วมกันเปิดร้านกาแฟสาขา Flagship ขึ้นระหว่างสถานีรถไฟฟ้าซวงเหลียนและสถานีรถไฟฟ้าจงซาน ที่สามารถจิบกาแฟพร้อมกับชมความงามของสวนสาธารณะ 2 แห่งที่อยู่ใกล้เคียง
เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ - "รถไฟฟ้าขบวนลำแรก" ของรถไฟฟ้าไทเป
ด้านนอกของร้านกาแฟยังมี "ตู้รถไฟฟ้าขบวนลำแรก" เป็นเหมือนสถานีรถไฟฟ้าลับชื่อ “สถานีรถไฟฟ้าบริษัท MRT ไทเป” ที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปและเช็คอินลงในโซเชียล
เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ - "รถไฟฟ้าขบวนลำแรก" ของรถไฟฟ้าไทเป

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top