TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

รีบมาเที่ยวสวนสัตว์ไทเปเพื่อชมขบวนห่านพาเหรดที่น่ารัก

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2023-05-16

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-06-17

249

สวนสัตว์ไทเปจะจัดงาน "ขบวนห่านพาเหรด (Goose Parade)" ขึ้นทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 11:00 น. ซึ่งคล้ายกับขบวนพาเหรดเพนกวินของญี่ปุ่น โดยห่านจ่าฝูงจะเดินนำห่านตัวอื่นๆ เดินโยกตัวไปมา หาเวลามาเดินที่ยวที่สวนสัตว์ไทเป นอกจากมาชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ แล้ว ยังได้ชมขบวนพาเหรดของห่านด้วย
รีบมาเที่ยวสวนสัตว์ไทเปเพื่อชมขบวนห่านพาเหรดที่น่ารัก

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top