TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

MTR Đài Bắc hợp tác với FunCrowd cho ra mắt “Chiếc dù chia sẻ raingo”, bắt đầu từ ngày 28/08 có thể mượn tại trạm A và trả tại trạm B, vô cùng thuận tiện.

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2023-09-08

Ngày cập nhật:2023-09-28

209

Chỉ cần tải ứng dụng raingo App trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng, hoàn tất các bước đăng ký và xác minh số điện thoại di động, liên kết với các phương thức thanh toán và nhập địa chỉ email v.v..., là có thể bắt đầu mượn “Chiếc dù chia sẻ” để sử dụng; vừa giải quyết được vấn đề quên mang theo dù (ô), vừa góp sức cho việc duy trì môi trường bền vững.
MTR Đài Bắc hợp tác với FunCrowd cho ra mắt “Dù chia sẻ raingo”, bắt đầu từ ngày 28/8 có thể mượn tại trạm A và trả tại trạm B, vô cùng thuận tiện.

Ảnh liên quan

Top