TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

บริษัทรถไฟใต้ดินไทเปและบริษัท FUNCROWD Inc. ร่วมกันเปิดตัวบริการแชร์ร่ม "RAINGO SHARED UMBRELLA" ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมเป็นต้นไป ยืมจากสถานี A คืนร่มที่สถานี B เป็นการยืมและคืนที่สุดแสนจะสะดวก

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2023-09-08

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-09-28

227

ด้วยวิธีง่ายๆ แค่เพียงดาวน์โหลดแอป RAINGO ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต จากนั้นทำการติดตั้งการลงทะเบียน
ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อผูกวิธีการชำระเงิน และกรอกข้อมูลอีเมลตามขั้นตอน เมื่อเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเริ่ม
ใช้บริการเช่ายืม "ใช้ร่มร่วมกัน" ได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการลืมพกร่มแล้ว ที่สำคัญยังเป็นการช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมแบบยั่งยืนอีกแรงหนึ่งด้วย
สถานีรถไฟใต้ดินและบริษัท FUNCROWD เทคโนโลยี ร่วมกันเปิดตัวการแชร์ร่ม "RAINGO SHARED UMBRELLA" ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ยืมจากสถานี A คืนร่มที่สถานี B เป็นการยืมและคืนที่สุดแสนจะสะดวก

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top