TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

การป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อพิเศษที่รุนแรง (ปอดบวมหวู่ฮั่น)

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2020-02-02

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-02-03

1946

การป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อพิเศษที่รุนแรง (ปอดบวมหวู่ฮั่น)
การป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อพิเศษที่รุนแรง (ปอดบวมหวู่ฮั่น)
ป้องกันหวู่ฮั่นโรคปอดบวม

1.正確戴外科口罩
สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง

2.正確定期洗手
ล้างมือเป็นประจำ

3.避免吃生肉或雞蛋
หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์หรือไข่ดิบ

4.避免去醫院或市場等地方
หลีกเลี่ยงการไปสถานที่สาธารณะเช่นโรงพยาบาลหรือตลาด

5.避免去中國武漢或受災地區
หลีกเลี่ยงการไปเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top