TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ลูกแพะป่าไต้หวันลืมตาดูโลกครบ 1 เดือน ขยายพันธุ์สายเลือดใหม่สำเร็จ

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2023-08-16

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-08-16

288

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนของปีนี้สวนสัตว์ไทเปได้ให้กำเนิดลูกแพะป่าน่ารัก 1 ตัว โดยลูกแพะกระโดดโลดเต้นตามก้นแม่ แพะไม่ห่าง ภาพการฝึกกินใบไม้ของลูกแพะช่างแสนน่ารักจริง หลังจากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ทำหน้าที่เอาใจใส่ดูแล มาเป็นเวลาหลายปี ในที่สุดแม่แพะที่ผ่านการเลี้ยงดูจากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ก็ให้กำเนิดลูกแพะใหม่สำเร็จ ประสบ ความสำเร็จในการขยายพันธุ์จนสำเร็จ ยินดีต้อนรับมาเที่ยวที่สวนสัตว์เพื่อสัมผัสกับภาพบรรยากาศอบอุ่นของสวนสัตว์
ลูกแพะป่าไต้หวันลืมตาดูโลกครบ 1 เดือน ขยายพันธุ์สายเลือดใหม่สำเร็จ

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

:::
Top